Friday, 31 July 2015

KONSEP KESIHATAN DAN PENYAKIT DALAM ISLAM

Assalamu’alaikum wwt

Apakah anda tahu apakah yang dikatakan sihat (kesihatan) dan apakah yang dikatakan penyakit? Dua konsep ini selalu dibicarakan oleh setiap orang. Saya percaya semua orang mahukan sihat dan tidak mahu penyakit menimpa mereka.

"Kesihatan" masih ditakrifkan dengan takrif yang negatif iaitu "tanpa penyakit" sehinggalah pihak pertubuhan Kesihatan Sedunia (1948) memberikan takrifannya untuk kesihatan. Kesihatan yang sempurna ialah, sihat jasmani, akal dan sosial. Maksudnya, kesihatan bukanlah hanya sekadar ketidakhadiran penyakit. Takrif ini memberikan satu dimensi kemanusiaan kepada kesihatan iaitu takrif yang timbul dari kepercayaan, tradisi dan nilai-nilai yang menjadi pegangan sesuatu masyarakat. Takrif ini juga mempunyai hubungan dengan gambaran dan konsep-konsep lain seperti politik, kemasyarakatan, kebudayaan atau moral, dan berkaitan juga dengan keperluan-keperluan yang ditentukan oleh undang-undang, tanggungjawab dan tugas-tugas sosial. Takrif ini adalah lebih menyeluruh.

Namun begitu takrif ini tidak lengkap, kerana yang dipentingkan dalam konsep kesihatan hanyalah konsep kebendaan iaitu hanya menekankan tentang kesihatan jasmani manusia sahaja. Takrif ini tidak membicarakan kesihatan keagamaan atas dasar bahawa apa yang dinamakan spiritual atau roh. Roh itu seolah-olah tidak wujud dan tidak diberikan perhatian. Itulah konsep yang wujud di dalam ilmu sains moden sekarang. Dalam hal ini, roh itu tidak tunduk di bawah ujian dan percubaan-percubaan makmal.

Konsep Kesihatan di dalam Islam

Konsep kesihatan di dalam Islam adalah amat berbeza sekali daripada konsep yang tersebut. Islam memberikan pengertian yang suci kepada kesihatan dan kesakitan. Islam adalah agama yang mementingkan roh dan jasad. Kesihatan adalah merangkumi kesihatan di dunia dan di akhirat. Sihat dalam kehidupan dunia ialah bersih dari segala penyakit dunia yang ada hubungan dengan hati dan badan. Sihat di akhirat pula ialah terselamat dari seksaan di akhirat kelak.

Jadi konsep kesihatan menurut pandangan Islam adalah merangkumi kesihatan badan dan kesihatan hati, sedangkan penyakit pula adalah merupakan dua jenis penyakit iaitu penyakit hati dan penyakit badan.

Tiap-tiap satu daripada penyakit ini terdapat doktor yang khusus bagi merawatnya. Rawatan hati mempunyai hubungan dengian keselamatan dan kesejahteraan hati, iaitu merupakan rawatan kerohanian. Rawatan penyakit jasmani pula adalah tertumpu kepada rawatan penyakit yang menimpa jasmani dan cara mengawal penyakit-penyakit tersebut. Tugas ini adalah terserah kepada para doktor penyakit jasmani. Manakala bagi penyakit rohani (hati), maka memerlukan kepada kepakaran yang berlainan pula.

Pada pendapat saya, perawatan bagi penyakit rohani (hati) tidak banyak dititikberatkan oleh manusia. Antara contoh penyakit rohani ialah sombong, takbur, riak dan sebagainya. Hanya segelintir manusia sahaja yang peka dan mengambil berat akan penyakit yang tidak nampak dek mata kasar ini. Banyak manusia yang tidak sedar bahawa mereka telah ditimpa penyakit rohani tetapi cubalah kalau manusia itu ditimpa oleh penyakit jasmani seperti demam, luka dan sebagainya, maka cepat-cepat mereka mendapatkan rawatan yang banyak tumbuh di dalam masyarakat. Manusia yang terkena penyakit rohani (hati) perlu segera mendapatkan rawatan daripada pakar-pakar yang mahir dan berkebolehan

Kesihatan  Rohani (Hati)

Hati di sini tidaklah dimaksudkan hati jasmani yang boleh dirawati oleh doktor jasmani, tetapi yang dimaksudkan ialah roh dan jiwa.

Penyakit hati adalah muncul di dalam berbagai-bagai jenis sama seperti penyakit jasmani. Di antara penyakit hati ialah penyelewengan daripada konsep perhambaan kepada Allah seperti berlaku zalim dan aniaya, penyakit syak wasangka seperti munafik, dan penyakit syahwat seperti syahwat zina dan memakan harta benda orang lain dengan cara yang salah, penyakit jiwa seperti sombong dan hasad dengki. Punca penyakit-penyakit ini ialah penguasaan syaitan ke atas roh yang cemar dan jiwa yang sakit kerana kelemahan agama dan perhubungan yang renggang dengan Allah, malah jauh sekali dari mengingati-Nya.

Maka syaitan itu tidak akan dapat menguasai seseorang kecuali yang benar-benar bersedia dan mahu mengikutinya dan menurut jejak langkahnya. Kesejahteraan hati adalah terletak di atas mentauhidkan Allah dan ketaqwaan serta keredaan-Nya, juga di atas sifat tawakal dan sentiasa mengingati-Nya; bertaubat, memohon ampun dan meninggalkan segala dosa. Hawa nafsu adalah merupakan penyakit jiwa yang terbesar sekali, dan ubatnya yang paling mujarab ialah melawan hawa nafsu dan berjuang melawannya.

Merawat penyakit hati adalah merupakan tugas para ‘doktor agama’. Tujuan rawatannya ialah mengubat hati yang sakit dengan cara membimbingnya kembali kepada Tuhan semesta alam. Cara pengubatan kerohanian ini adalah berasaskan kerohanian ketuhanan yang terdiri dari zikrullah, istighfar, membaca al-Qur'an, mujahadah atau melawan nafsu, supaya dengan itu hati akan mendapat tiupan suci ketuhanan dan roh dapat meningkat tinggi. Disamping itu dapat menekan jiwa syaitan yang mungkar dan menolak keburukannya.

Gangguan Makhluk Halus

Salah satu aspek pengubatan yang diajarkan oleh Nabi ialah kaedah menjaga diri daripada hasutan dan gangguan makhluk halus (jin  dan syaitan). Ada banyak cara yang dianjurkan untuk membenteng diri daripada terkena gangguan makhluk halus yang jahat ini. Perkara pokoknya ialah kita perlu kembali kepada al-Quran dan sunnah Nabi. Namun begitu, bukan semua orang mampu mempraktikkan amalan tersebut. Jika dipraktik sekalipun, masih ada juga ruang yang mampu dibolosi oleh jin dan syaitan ini untuk menyesatkan hidup manusia. Maka tidak hairanlah semakin ramai manusia yang datang mendapatkan rawatan kepada tokoh-tokoh perawat Islam untuk merawat gangguan makhluk halus tersebut. Pada pendapat saya, ada perkaitan yang erat tentang cara merawat gangguan makhluk halus ini dengan cara merawat penyakit hati.

Sekian sahaja coretan perkongsian daripada saya buat kali ini..

Semoga bermanfaat kepada semua.

Rujukan:
Ahmad Taha : Kedoktoran Islam. Penterjemah : Ismail Ibrahim. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992

Post a Comment