Thursday, 30 July 2015

PENGUBATAN NABI

Assalamu’alaikum wwt..
Saudara pembaca yang dihormati,

Tulisan pada kali ini ingin mengajak pembaca merenung sebentar akan satu bidang yang sangat penting iaitu perubatan yang pernah diajar dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. Saya berasa terpanggil untuk mengungkapkan sedikit bicara mengenai perubatan ini, apatah lagi saya telah membaca sebuah buku yang menarik mengenainya bertajuk “Kedoktoran Islam” yang ditulis oleh Ahmad Taha dan diterjemah oleh Ismail Ibrahim.

Terdapat  hadith-hadith yang mengandungi beberapa isyarat dan pendekatan tertentu terhadap perubatan, dan hal ini dikenali sebagai "Perubatan Nabi". Ada para ulama' di antaranya Ibn al-Qayyim (691-751 H/I291 1330 M), Hafiz al-Zahari (673-748/1274 1348 M) dan Jalal al-Din al-Sayuti (849-911 H) yang menulis beberapa buah buku mengandungi kajian tentang Hadith-hadith tersebut. Salah seorang ulama yang paling terkenal ialah Ibn al-Qayyim yang telah menulis Kitab al-Tib al-Nabawi oleh, iaitu yang merupakan satu bahagian daripada bukunya Zad al-Ma'ad.

Bagaimanapun, terdapat juga orang yang mempertikaikan tentang Hadith-hadith Rasulullah s.a.w. tentang bidang perubatan ini, iaitu adalah merupakan wahyu Allah atau ijtihad Rasul sendiri. Hal ini samalah seperti satu peristiwa di mana Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya dicantumkan pokok kurma, maka hasilnya tidak menjadi. Maka dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda bahawa; “Sekiranya sesuatu itu mempunyai hubungan dengan duni kamu, maka itu adalah urusan kamu sendiri, dan sekiranya sesuatu itu mempunyaoi hubungan dengan agama kau, maka itu adalah urusanku” (Riwayat Ahmad dan Muslim).

Konsep Perubatan Nabi

Sesungguhnya perubatan Nabi adalah perubatan yang timbul daripada wahyu Allah, dan perubatan Nabi adalah perubatan ketuhanan berasaskan kepada keyakinan dan kesempurnaan kenabian serta kesempurnaan akal. Perubatan manusia lain kebanyakannya adalah merupakan ramalan, prasangka dan percubaan-percubaan. Namun begitu tidaklah dapat dinafikan bahawa terdapat para pesakit yang tidak mendapat manfaat daripada perubatan Nabi, kerana yang dapat memanfaatkannya ialah orang-orang yang mahu menerimanya dan yakin terhadap kesembuhan penyakit serta beriman penuh bahawa al-Qur'an adalah penyembuh segala penyakit di dalam dada manusia. Jadi sekiranya seseorang itu tidak beriman dan tidak yakin maka ia tidak akan dapat disembuhkan, terutamanya penyakit-penyakit dalam diri manusia. maka dengan ini orang-orang yang munafik akan bertambah sifat buruknya dan orang-orang yang sakit akan bertambah sakitnya.

Dengan kata lain, perubatan Nabi ini hanyalah sesuai untuk jasmani yang suci dan baik sama juga seperti penyembuhan al-Qur'an hanyalah sesuai untuk rohani yang bersih dan hati yang hidup. Maka manusia yang menjauhkan diri daripada perubatan Nabi adalah merupakan manusia yang menjauhkan diri daripada mendapatkan rawatan daripada al-Qur'an yang merupakan ubat yang paling mujarab. Mereka berbuat demikian bukanlah kerana kelemahan rawatan al-Qur'an dan Hadith, tetapi kerana keburukan tabiat dan ketidaksediaan badan yang rosak untuk menerimanya.

Dalam hal ini, kami lebih cenderung kepada Ibn al-Qayyim kerana maksud perubatan ialah menjaga kesihatan dan memelihara jiwa yang merupakan satu daripada matlamat syariah. Oleh itu tidaklah boleh dikatakan bahawa perubatan merupakan satu perkara ijtihad semata-mata. Penyembuh sebenarnya ialah Allah s.w.t. Para tabib dan ubat-ubatan hanyalah merupakan jalan-jalan dan ikhtiar sahaja.  Maka, sekiranya diberkati Allah dalam sesuatu keadaan yang tertentu, nescaya Allah akan memberikan kesembuhan tanpa memerlukan sesuatu ubat kimia yang diproses di dalam makmal untuk menyembuhkannya.

Bagaimanapun, penggunaan ubat-ubatan seperti yang terdapat di dalam perubatan Nabi itu tidak pula menghalang pesakit daripada menggunakan ubat-ubatan yang ternyata berkesan bagi menyembuhkan sesuatu penyakit yang tertentu. Malah Nabi Muhammad s.a.w. sendiri menyuruh kita berusaha mengubat penyakit dan baginda menerangkan bahawa cara perubatan pada masa yang akan datang, dan baginda selalu mengingatkan para sahabatnya supaya mendapatkan rawatan daripada para tabib yang paling mahir dan paling baik.

Hadith-hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan panduan sejati untuk orang-orang Islam, sungguhpun tidak mengemukakan satu sistem perubatan yang tertentu, tetapi Hadith-hadith itu adalah memainkan peranan yang penting untuk menyediakan persekitaran dan iklim yang sesuai untuk perubatan Islam. Hadith-hadith itu juga meletakkan asas pemakanan yang betul dan peraturan-peraturan kesihatan umum yang diikuti oleh generasi Muslim di sepanjang zaman. Di samping itu, perubatan Nabi adalah merupakan kisah pertama yang dipelajari oleh pelajar kedoktoran sebelum melakukan tugas kerjayanya.

Oleh yang demikian, sesungguhnya perubatan Nabi telah dapat menolong menyediakan pemikiran yang terbuka yang sentiasa bersedia untuk menerima dan mengamalkan ilmu perubatan pada masa yang akan datang. Perubatan Nabi iuga sebenarnva telah meletakkan sempadan-sempadan dan garis panduan yang tertentu yang sewajarnya dihormati dalam bidang perubatan.

Perubatan Pencegahan

Perubatan Nabi mementingkan pencegahan, kebersihan badan, tempat dan jalan-jalan, dan memerangi adat-adat cemar seperti membuang air kecil dan air besar di tali-tali air, atau menggunakan air kotor, mengotorkan tempat duduk orang serta tempat-tempat laluan mereka.

Perubatan Nabi juga mengenakan hukuman kuarantin apabila lahir tanda-tanda wabak sesuatu penyakit. Di bawah ini diperturunkan beberapa hadith yang membicarakan hal-hal di atas

"Jagalah kebersihan, sesungguhnya Islam itu adalah bersih". (Riwayat Ibn Habban).

"Sesungguhnya Allah itu mulia. Ia sukakan kemuliaan, bersih. Ia sukakan kebersihan, pemurah. Ia sukakan kemurahan. Maka jagalah kebersihan halaman kamu dan janganlah menyerupai orang-orang Yahudi. mereka mengumpulkan sampah-sampah di rumah mereka". (Masnad al-Bazzaar).

"Peliharalah kamu daripada tiga laknat, buang air besar di tali air, di tengah jalan dan di bawah naungan". (Riwayat Abu Dawud).

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. mencegah buang air di dalam air yang mengalir".

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. mencegah buang air di dalam air yang tidak mengalir". (Diriwayatkan oleh limat riwayat).
"Janganlah seseorang di antara kamu membuang air kecil dalam air mandi, kemudian mandi atau berwudu' di dalamnya". (muttafaq 'alaihi).

"Penyakit taun itu adalah wabak cemar, dihantarkan oleh Allah kepada segolongan orang-orang Bani Israel atau kepada orang-orang sebelum kamu. Apabila kamu mendengar tentangnya di satu tempat maka janganlah kamu pergi ke sana, dan apabila terjadi di tempat yang kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar melarikan diri daripadanya". (Riwayat al-Bukhari).

Perubatan Rawatan

"Penyembuhan berlaku melalui tiga perkara; minuman manisan lebah, berbekam dan berdiang di api, dan aku mencegah umatku daripada berdiang".

Dalam satu riwayat lain disebutkan:
"dan aku tidak suka berdiang".

Di samping itu terdapat juga beberapa jenis rawatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. yang sehingga ke hari ini masih digunakan, diantaranya ialah merawat penyakit demam dengan air. Seperti yang disebutkan di dalam hadith sahih:

"Sesungguhnya demam atau terlalu tinggi suhu panas itu adalah merupakan percikan-percikan neraka, maka sejukkanlah dengan air".


Rujukan :
Ahmad Taha : Kedoktoran Islam. Penterjemah: Ismail Ibrahim, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992

Post a Comment