Monday, 21 July 2014

MENGENAL JALAN PULANG (2)23 Ramadan 1435 H

Assalamu’alaikum wwt.
Bersua kembali dalam ruangan blog ini. Kunjungan para pembaca amat saya hargai. Kini Ramadan 1435 H semakin ke penghujung. Marilah kita merebut peluang keemasan 10 hari terakhir fasa Ramadan, mudah-mudahan amalan kita diberkati dan diterima oleh Allah SWT.

Kita sambung perbincangan kita akan satu tajuk yang penting yang kini seolah-olah semakin dilupakan oleh kita. Tarikan keduniaan seakan-akan tidak pernah berhenti dan semakin lama kita semakin jauh untuk Mengenal Diri, Mengenal Tuhan dan Mengenal Jalan Pulang. Janganlah kita lupa akan perjuangan kita untuk hidup yang kekal abadi di alam Akhirat nanti.  Hidup di alam Dunia ini hanya sementara sahaja. Rebutlah peluang keemasan ini selagi nyawa dikandung badan. Jikalau kita sudah mati, jangan diharap lagi kita kembali ke dunia semula untuk berbuat amal ibadah.

Dalam tulisan Mengenal Jalan Pulang (1), kita sudah didedahkan akan Alam Lahut iaitu negeri asal kita dan alam-alam yang lain. Seterusnya ketika di dunia, hanya sedikit sahaja manusia yang ingat kepada negeri asal, lalu diturunkan peringatan berupa kitab suci dan rasul-rasul sebagai pemberi ingatan. Akhir sekali kita diperingatkan agar melengkapkan diri dengan ilmu zahir dan ilmu batin untuk bermakrifat kepada Allah.

Mencari jalan pulang
Kepentingan Makrifat

Makrifat itu ada DUA macam, iaitu MAKRIFAT SIFAT dan MAKRIFAT ZAT. Makrifat sifat adalah tugas jasad di dunia dan di akhirat (di alam Lahut, sejak manusia hidup di dunia),sebagaimana Firman Allah: 
“Kuperkuat manusia dengan ruh Al-Qudsi” (Surah Al-Baqarah ayat 87)

Seluruh manusia dalam dirinya mempunyai RUH AL-QUDSI.  Makrifat sifat dan makrifat zat hanya dapat dicapai dengan perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Rasul bersabda:
“Ilmu itu ada dua macam.  Pertama Ilmu Lisan, sebagai hujah Allah dan hambaNya.  Kedua: Ilmu Batin yang bersumber dari lubuk hati.  Ilmu inilah yang berguna untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah”.

Mula-mula manusia memerlukan ilmu syariat agar badannya mempunyai kegiatan dalam mencari makrifat pada makrifat sifat, iaitu ‘DARAJAT’.  Kemudian menginginkan ilmu batin agar ruhnya mempunyai kegiatan untuk mencapai makrifat pada makrifat zat.

Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan tariqat. Hal ini akan dapat dicapai dengan  melatih diri meninggalkan keinginan nafsu walaupun terasa pahit dan melakukan kegiatan ruhaniah dengan tujuan mencapai REDHA Allah serta bersih dari RIAK (ingin dipuji orang lain) dan SUM’AH (mencari kemasyhuran).  Firman  Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110:
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh.  Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya’.

Yang dimaksudkan dengan ALAM MAKRIFAT adalah alam lahut iaitu negeri asal tempat diciptakannya ruh Al-Qudsi dalam wujud terbaik.  Yang dimaksudkan ruh Al-Qudsi ialah hakikat manusia yang disimpan dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan TAUBAT dan TALQIN dan MUDAWAMAH (mengamalkan dengan terus menerus) kalimat “LAA ILAAHA ILLA ALAH”.   Pertama dengan lidah fisiknya dan bila hatinya sudah hidup beralih dengan lidah batinnya. 

Ahli Tasauf menamakan ruh Al-Qudsi dengan sebutan “TIFLUL MA’ANI” (bayi maknawi) kerana ianya terhasil dari “MA’NAWIYAH QUDSIYYAH”.

 Kupasan Tiflul Ma’ani (Bayi Ma’nawi)

  1. Tiflul Ma’ni lahir dari HATI seperti lahirnya bayi dari rahim seorang ibu dan ia diurus dan dibesarkan hingga dewasa.
  2. Dalam mendidik anak-anak tentang keislaman, ilmu yang didahulukan adalah ILMU MAKRIFAT. Begitu pula bagi bayi ma’nawi ini.
  3. Bayi bersih dari segala kotoran dosa lahiriah.  Begitu pula bayi ma’nawi yang bersih dari syirik (menyekutukan Allah) dan lupa kepada Allah.
  4. Perumpaan bayi ma’nawi merupakan gambaran kesucian kerana anak-anak lebih banyak yang suci daripada yang lainnya.  Oleh kerana itu, bayi ma’nawi terlihat dalam mimpi dengan rupa yang tampan.
  5.  Ahli syurga disifati dengan sifat anak-anak, sebagaimana firman Allah: “Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap mudanya” (surah Waqiah:17) 
  6. Penggunaan bayi ma’nawi adalah ‘majazi’ ditinjau dari kaitannya dengan badan.  Ia berwujud seperti rupa manusia juga  dan dilihat dari awal adanya, ia adalah manusia hakiki kerana dialah yang berhubungan langsung dengan Allah. 
Sekian sahaja paparan pada kali ini, mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman oleh Allah.
Semoga kita berjumpa lagi dan jangan lupa menyusur jalan kembali.

Sumber Rujukan:
Kitab Sirrul Asrar oleh As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Penterjemah: K.H Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Asyhab. Terbitan: Thinker’s Library Sdn. Bhd. 2008.

Sunday, 20 July 2014

MENGENAL JALAN PULANG (1)22 Ramadan 1435

Assalamu’alaikum wwt.

Tulisan pada kali ini mungkin agak asing dari ilmu dan pemahaman tuan-tuan saudara pembaca. Namun janganlah kita cepat pula menuduh ilmu yang asing dari pemahaman kita selama ini sebagai tidak benar dan direka-reka. Lihatlah pula siapa yang membicarakan dan mengupas ilmu ini. Sebenarnya tulisan ini berdasarkan kepada sebuah kitab yang bernama SIRRUL ASRAR yang dikarang oleh Sultan Aulia Syeikh Muhiyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Saya rujuk dari penterjemah kitab ini iaitu K.H Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Asyhab.

Mudah-mudahan harapan saya yang fakir ini, agar kita semua dapat menyusur dari mana kita datang dan dapat mencari jalan pulang yang benar. InsyaAllah...

 
Gambar hiasan: Mencari jalan pulang


 Asal Penciptaan Manusia

Hakikat Muhammad disebut NUR kerana bersih dari segala kegelapan yang menghalangi untuk dekat kepada Allah sebagaimana firman Allah: “Telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah”.  Hakikat Muhammad disebut juga AKAL, kerana akal yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad disebut QALAM, kerana qalam yang menjadi sebab perpindahan ilmu (seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam huruf pengetahuan yang tertulis).

Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk, sesuai dengan sabda Nabi saw : “Aku dari Allah dan orang-orang mukmin dari aku”. Dari ruh Muhammad itulah, Allah menciptakan semua ruh di ALAM LAHUT dalam bentuk yang terbaik dan hakiki.  Itulah nama seluruh manusia di alam Lahut. Alam Lahut adalah merupakan NEGERI ASAL bagi seluruh manusia. Allah menciptakan Arasy dari cahaya zat Muhammad saw. Begitu pula makhluk lain berasal dari zat Muhammad.

Selanjutnya ruh-ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk yang terendah, iaitu JASAD.  Sebagaimana firman Allah: “Kemudian Ku turunkan manusia ke tempat yang terendah”.  Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam Lahut, maka diturunkan ke ALAM JABARUT dan dibalut dengan cahaya Jabarut.  Sebagai pakaian antara dua haram lapis kedua ini disebut  RUH SULTANI.  Selanjutnya diturunkan lagi ke ALAM MALAKUT dan dibalut dengan cahaya Malakut yang disebut RUH RUHANI.  Kemudian diturunkan lagi ke ALAM MULKI dan dibalut dengan cahaya Mulki. Lapis keempat ini disebut RUH JISMANI.

Setelah terbentuk jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar memasuki ke dalam jasad. Maka ruh pun masuk ke dalam jasad sebagaimana firman Allah: “Kutiupkan ruh dariKu ke dalam jasad”.

Ketika ruh berada di dalam jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam Lahut, iaitu hari perjanjian: : “Alastu birabbikum” (Bukankah Aku ini tuhanmu?). Ruh menjawab “Benar, Engkau adalah Tuhan kami”.  Kerana ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam Lahut sebagai tempat awal.  Dengan kasihnya Allah menolong manusia dengan menurunkan kitab-kitab Samawi sebagai peringatan tentang negeri asal bagi manusia, sesuai dengan firman Allah: “Berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah”, iaitu hari pertemuan antara Allah dengan seluruh arwah di alam Lahut. Sangat sedikit orang yang sedar dan kembali serta berkeinginan dan sampai ke alam asal.

Kerana sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad Rasullullah sebagai penunjuk jalan. Rasul diutus untuk mengajak manusia kembali dan sampai, serta bertemu dengan ‘Jamal Allah yang azali, sesuai dengan firman Allah:  “Katakanlah: “Ini adalah jalanku.  Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku”

Pada ayat tadi dijelaskan bahawa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al-Quran disebut ‘BASYIRAH’. Basyirah adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati bagi para aulia.  Basyirah tidak akan terbuka hanya dengan ILMU ZAHIR sahaja, tetapi untuk membukanya harus dengan ILMU LADUNI BATIN (ilmu yang langsung dari Allah). Sebagaimana firman Allah: “Kepada dia Kuberikan ilmu yang langsung dari Aku”.

Untuk mendapatkan basyirah, manusia mengambilnya dari AHLI BASYIRAH dengan mengambil TALQIN dari seorang  WALI MURSYID atau GURU MURSYID.

Ilmu Zahir dan Ilmu Batin

Ilmu zahir digelar juga SYARIAT dan ilmu batin digelar MAKRIFAT.

Syariat untuk jasad kita dan makrifat untuk batin kita. Kedua-duanya harus dipadu dan dari perpaduannya membuahkan HAKIKAT seperti halnya pokok dan daun yang menghasilkan buah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman (19-20):
“Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing”.

Dengan ilmu zahir sahaja, manusia tidak akan mencapai hakikat dan tidak akan sampai pada inti tujuan ibadah.  Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan oleh perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin, sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Yang dimaksudkan dengan ibadah di sini ialah makrifat.  Manusia tidak akan dapat beribadah secara sempurna tanpa makrifat yang benar.  Makrifat dapat terwujud setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati dengan terus berupaya membersihkannya sehingga manusia dapat melihat indahnya sesuatu yang terpendam di dalam rasa di lubuk hati..  Firman Allah dalam hadis Qudsi:
“Aku adalah ‘Kanzun Mahfiyyun’ (yang terpendam dan tertutup).  Aku ingin ditemukan dan dikenali.  Kuciptakan makhluk agar mereka mengenal-Ku”.

Maka jelaslah bahawa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia bermakrifat kepada Allah. 

CARILAH ILMU MAKRIFAT.
BERGURULAH DENGAN GURU MAKRIFAT.

Sekian untuk tulisan kali ini...
InsyaaAllah dengan izin dariNYA, saya akan meneruskan lagi sambungannya..

Sumber Rujukan:
Kitab Sirrul Asrar oleh As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Penterjemah: K.H Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Asyhab. Terbitan: Thinker’s Library Sdn. Bhd. 2008.

Tuesday, 15 July 2014

NUZUL AL-QURAN DAN LAILATUL QADARAssalamualaikum wwt.
Tuan-tuan saudara pembaca yang dirahmati Allah.

Kita baru sahaja melalui detik peristiwa yang dinamakan Nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan kita berupaya mencerap kebesaran dan keagungan peristiwa besar ini. Marilah jadikan Al-Quran sebagai pegangan dan panduan hidup kita. Justeru, marilah kita hayati  nuzul  al-Quran ini dan hubungannya dengan lailatul qadar melalui tulisan Dr. Samsu Adabi Mamat (UKM) yang pernah disiarkan dalam laman web JAKIM.

Al Quran panduan hidup
 
 Nuzul Al-Quran

Peristiwa nuzul al-Quran menjadi satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi SAW hingga  seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab al-Quran yang ada pada kita hari ini. Peristiwa Nuzul al-Quran berlaku pada malam Jumaat, 17 Ramadan, tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhamad SAW. Perkataan ‘Nuzul’ bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi SAW maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia al-Quran.

Al-Quran’ bererti bacaan atau himpunan. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan pelbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Kalimah al-Quran, sering dicantumkan dengan rangkai kata ‘al-Quran mukjizat akhir zaman’ atau ‘al-Quran yang mempunyai mukjizat’. Malah inilah sebenarnya kelebihan al-Quran tidak ada satu perkara pun yang dicuaikan atau tertinggal di dalam al-Quran. Dengan lain perkataan segalanya terdapat di dalam al-Quran. Firman Allah:
Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan). (Al-An’am:38)

Al-Quran adalah hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia.. Segala isi kandungan al-Quran itu benar. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Nur bererti cahaya yang menerangi, al-Furqan bererti yang dapat membezakan di antara yang hak dan batil dan al-Zikr pula bermaksud yang memberi peringatan.
Dalam sejarah kehidupan Nabi SAW ayat al-Quran yang mula-mula diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibrail ialah lima ayat pertama daripada surah Al-‘Alaq. maksudnya:
”Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan mu yang menciptakan (sekalian makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhan mu Yang Maha Pemurah, -Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al-‘alaq:1-5)

Hubungan Lailatul Qadar dan Nuzul al-Quran

Lailatul Qadar pula ialah suatu malam pada bulan Ramadhan yang begitu istimewa sekali fadilatnya. Malam al-Qadar adalah suatu malam yang biasanya berlaku pada 10 akhir Ramadhan dan amalan pada malam itu lebih baik baik dari 1000 bulan.

Apakah kaitannya malam al-Qadar dengan nuzul al-Quran? Sebenarnya al-Quran dan malam Lailatulqadar mempunyai hubungan yang rapat antara satu sama lain sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW di antaranya firman Allah  SWT
Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar, Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada Malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut); Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! (al-Qadar:1-5)

Mengikut satu pandangan, ayat ini diturunkan  berdasarkan satu riwayat dari Ali bin Aurah, pada satu hari Rasulullah SAW telah menyebut 4 orang Bani Israel yang telah beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Mereka sedikit pun tidak derhaka kepada Allah, lalu para sahabat kagum dengan perbuatan mereka itu. Jibril datang memberitahu kepada Rasulullah SAW menyatakan  bahawa Allah SWT menurunkan yang lebih baik dari amalan mereka. Jibril pun membaca surah al-Qadar dan Jibril berkata kepada Rasulullah ayat ini lebih baik daripada apa yang engkau kagumkan ini menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat amat gembira.

Dalam hadis yang lain Aishah juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda bersedialah dengan bersungguh-sungguh untuk menemui malam Lailatul qadar pada malam-malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadhan.

Panduan

Dari maklumat serba sedikit di atas tadi sebenarnya banyak boleh dijadikan panduan kepada umat Islam seluruhnya. Antara panduan berkenaan ialah seperti:
  1. Tidak ada perkara yang tidak terdapat dalam al-Quran
  2. Ayat pertama diturunkan ialah ‘iqra’ iaitu ‘baca’ dan Tuhan mengajarkan manusia melalui perantaraan Pena dan Tulisan.
  3. Kelemahan umat Nabi Muhammad beribadat maka dianugerahkan satu masa yang apabila kita mendapatkannya kita akan digandakan pahala melebihi seribu bulan.
Apabila disebutkan bahawa tidak ada perkara yang tidak terdapat di dalam al-Quran itu maka ianya memberikan makna bahawa segala ilmu pengetahuan yang merangkumi fardu ‘ain dan fardu kifayah dalam segenap aspek kehidupan merangkumi ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan, sains dan teknologi dan lain-lain, segalanya terdapat dalam al-Quran. Tafsiran, kupasan analisa dan penyelidikan membolehkan umat Islam maju mendahului umat-umat lain di dunia ini.

Manakala penurunan al-Quran pula didahului dengan suatu kalimah ‘iqra’’ iaitu ‘baca’ di mana membaca adalah kunci kepada penerokaan ilmu. Selepas itu pula Allah mengiringi dengan ayat yang bermaksud; Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” Keadaan ini menguatkan lagi bahawa pembacaan dan penulisan itu menjadi antara perkara yang paling penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Di mana sebagaimana diketahui umum melalui satu ungkapan bahawa: “ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah kuasa”. 

Perkara ketiga ialah hikmah dari anugerah malam al-qadar kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat akhir zaman. Mengetahui kelemahan umat Islam akhir zaman ini dalam beribadah maka dianugerahkan satu peluang di mana ibadah yang dilaksanakan pada malam itu digandakan sehingga 1000 bulan. Bermakna kiranya kita dapat melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan di 10 akhir Ramadhan, kita akan berpeluang mendapat malam al-Qadar. Ini akan menjadikan kita seolah-olah beramal ibadah selama 1000 bulan iaitu sekitar 83 tahun. Menjadikan kita seolah-olahnya menghabiskan seluruh hidup kita dan usia kita dalam ibadah.

Bagi mencari malam-malam yang berkemungkinan sebagai malam al-qadar, maka kalangan ulama ada menyatakan bahawa, malam-malam yang ganjil yang tersebut ialah malam 21, 23, 25, 27 & 29 dari bulan Ramadhan. Dalam pada itu terdapat juga beberapa hadis yang menyatakan bahawa malam al-qadar itu pernah ditemui dalam zaman Rasulullah SAW pada malam 21 Ramadhan. Pernah juga ditemui pada malam 23 Ramadhan. Terdapat juga hadis yang mengatakan bahawa baginda Rasulullah SAW. menjawab pertanyaan seorang sahabat yang bertanya mengenai masa Lailatulqadar supaya ianya bersedia dan menghayatinya. Baginda menjelaskan malam Lailatulqadar itu adalah malam 27 Ramadhan. Dari keterangan-keterangan di atas dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa malam Lailatulqadar itu berpindah dari satu tahun ke satu tahun yang lain di dalam lingkungan 10 malam yang akhir dari bulan Ramadhan. 

Kesimpulan   

Sebagai kesimpulannya marilah kita sama-sama menghayati nuzul al-Quran ini sebagai suatu peristiwa besar yang penuh makna dan hikmah. Kita seharusnya melihat al-Quran itu sebagai ‘kitab induk’ panduan Ilmu pengetahuan untuk memajukan manusia seluruhnya. Memajukan manusia yang lebih penting adalah memajukan umat Islam terlebih dahulu melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membaca al-Quran itu adalah suatu ibadah. Sekarang bolehlah kita panjangkan ‘membaca’ al-Quran itu kepada menganalisa, mengkaji, menyelidiki dan mencari rahsia ilmu pengetahuan di dalam al-Quran dan seterusnya menghasilkan penulisan-penulisan yang akhirnya memajukan dunia ini dan khasnya memajukan umat Islam dan seterusnya mengeluarkan umat Islam dari belenggu kelemahan dan penghinaan.


Sumber: