Friday, 18 April 2014

10 AYAT SURAH AL-KAHFI - Pelindungan Daripada Fitnah DajjalAsslamu’alaikum wwt.
Saudara pembaca yang dikasihi lagi dihormati,

Bicara pada kali ini ialah mengenai keutamaan membaca Surah Al-Kahfi.

Surah Al Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al Qur'an. Surah ini mempunyai 110 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyyah. Dinamakan Al-Kahfi (bahasa Arab:Gua) dan Ashhabul Kahfi yang membawa maksud Penghuni-Penghuni Gua. Selain itu, nama ini diambil daripada cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 hingga 26 mengenai beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain daripada cerita tersebut, terdapat pula beberapa buah cerita dalam surah ini mengandungi pengajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia.

Tuan guru saya iaitu Ustaz Muhammad Rajab Akmal bin Abdul Halim Al Idrisi sangat menekankan agar para muridnya (ikhwan Darul Ansar) agar selalu mengamalkan membaca Surah Al-Kahfi terutama pada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah ini. Terdapat juga beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyatakan keutamaan membaca surat ini.

Nabi saw bersabda:
”Barangsiapa yang menghafaz 1-10 ayat dari surah Al-Kahfi di pelihara dan di selamatkannya dari Fitnah Dajjal”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, An-Nasaie)

Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada siang hari atau malam hari Jumaat sebagaimana pendapat Imam Syafi’i (Lihat Al-Adzkar oleh Imam Nawawi).

Seorang muslim yang menghafal sepuluh atau tiga ayat pertama dari surah Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal, atau siapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dan sepuluh ayat dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.

Dalilnya adalah hadis dari Abu Darda R.A dari Nabi berkata:
“Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat pertama dari surah Al- Kahfi terjaga dari fitnah Dajjal.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi)  

10 AYAT PERTAMA SURAH AL-KAHFI
Pada lafaz Tirmidzi:
“Barangsiapa menghafal tiga ayat dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.” Dia berkata: “Hadis hasan.”

Pada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abu Darda R.A bahawa Nabi SAW berkata :
“Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.”

10 AYAT TERAKHIR SURAH AL-KAHFI

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai dari Qatadah R.A Dan pada lafaz Nasai menyatakan :
“Barangsiapa membaca sepuluh ayat (mana-mana saja) dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.”

Rasulullah SAW juga telah mengajar kita supaya berlindung dengan Allah SWT daripada godaan Al Masih Ad-Dajjal ini.  Baginda SAW mengajar satu doa untuk dibaca selepas tahiyyat akhir sebelum salam setiap kali kita sembahyang. Doa itu adalah : 

DOA SELEPAS TAHHIYAT AKHIR SEBELUM SALAM
Maksudnya :  
“Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada siksa api neraka Jahannam dan dari siksa kubur, dan dari fitnah dalam kehidupan dunia dan fitnah setelah mati, juga aku berlindung dangen Engkau daripada kejahatan fitnah Al Masih Dajjal.”

Kesimpulan
Sesungguhnya bahaya fitnah Dajjal adalah benar dan amat membahayakan manusia umumnya dan umat Islam khasnya. Oleh itu, Nabi kita memberikan kita bekal senjata yang ampuh untuk menangkis fitnah Dajjal tersebut.  Kita tidak tahu bagaimana bentuk fitnah tersebut. Masanya telah tiba dan tersebar pada hari  ini (akhir zaman).  Saya menyeru kepada diri saya dan kepada saudara pembaca sekalian agar jangan lupa membaca Surah Al-Kahfi dan doa yang tersebut di atas. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Taala. Amin.


Post a Comment