Saturday, 31 May 2014

PENYAKIT ‘AINAssalamu’alaikum wwt.

Bulan Rajab sudah berlalu  dan kini menyusul pula  bulan Sya’ban. Selamat datang bulan Sya’ban...dan dengan izin Allah mudah-mudahan kita akan bertemu pula dengan bulan Ramadhan, iaitu bulan yang penuh barkah dan penuh rahmat. InsyaAllah..

Tulisan pada kali ini ialah mengenai sejenis penyakit al-ain yang mungkin boleh terkena pada diri kita atau pada orang-orang kesayangan kita. Hal ini bukanlah perkara mustahil kerana kewujudan penyakit ini telahpun dijelaskan oleh baginda Rasulullah saw sendiri. Tambahan pula, untuk tekena penyakit ‘ain ini amatlah mudah...lebih-lebih lagi pada zaman internet ini. Kepada saudara pembaca yang tidak pernah mendengar nama penyakit ini, marilah kita sama-sama mengambil langkah berjaga-jaga.

Pengenalan

Awas dengan pandangan mata

Secara umumnya, ‘ain bermaksud “mata”. Hal ini bermaksud, penyakit ain ialah kesan yang berlaku ke atas seseorang individu akibat terkena panahan pandangan mata. Bukan sebarang pandangan mata yang boleh menyebabkan penyakit tetapi pandangan mata seseorang yang memandang dengan sifat kagum dan disertai dengan sifat dengki atau hasad dalam diri individu itu.

Dari itu, pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap menakjubkan atau menimbulkan perasaan kagum yang disertai dengan perasaan hasad dengki boleh menyebabkan berlakunya penyakit ‘ain. Ini berlaku apabila individu itu mensasarkan pandangannya kepada seseorang yang dikagumi tersebut dengan niat agar individu tersebut menderita dan sebagainya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa penyakit ‘ain boleh berlaku daripada pandangan yang penuh dengan kekaguman tetapi tidak disertai dengan perasaan hasad dan dengki, bahkan kemungkinan juga boleh berlaku terhadap orang-orang yang soleh.

Dalil Kewujudan Penyakit ‘Ain

Kewujudan penyakit ain sememangnya ada dinyatakan dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.  Semua ini membuktikan bahawa penyakit ain ini perlu diambil perhatian yang serius oleh semua orang agar lebih berhati-hati dalam menempuh kehidupan.

Hadis al-‘Ain, Sabda Rasulullah SAW:
Al-‘Ain adalah benar.[1]

Benarkah ia boleh menyebabkan sihir dan penyakit hanya apabila dua orang saling memandang ?

Al-‘Ain adalah tilik mata yang dengannya seseorang itu boleh menyebabkan orang lain yang dipandang matanya menjadi sakit, lemah atau disihir.

Al-‘Ain berlaku kerana kejahatan segelintir manusia yang memiliki tenaga telepati yang tinggi dan juga kerana kejahatan jin dan syaitan. [2]
Sabda Rasulullah SAW:

Al-‘Ain adalah benar, syaitan dan manusia yang dengki mengganggu kamu dengannya. [3]

Syaitan mengganggu manusia melalui beberapa cara dan salah satu daripadanya adalah seperti hadis di atas, iaitu melalui pandangan mata.

Dalam kes ini mungkin sahaja syaitan menjelma menjadi sesuatu makhluk dan dengan pandangannya dia berjaya menilik mata seseorang dan memberi gangguan kepadanya, sama ada gangguan jasmani atau rohani.

Gangguan manusia juga tidak dapat kita nafikan. Ia lahir dari sifat dengki dan cemburu seseorang kepada seseorang yang lain. Disebabkan tahap kedengkian dan kecemburuannya yang amat tinggi, mungkin sahaja ia dapat disalurkan melalui matanya hingga memberi pengaruh buruk kepada mata orang lain yang dipandangnya.

Kerana itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita:
Apabila seseorang kamu melihat terhadap dirinya atau hartanya atau tentang saudaranya apa yang mengkagumkannya, maka doakanlah baginya keberkatan, kerana sesungguhnya Al-‘Ain adalah sesuatu yang benar.[4]

Makhluk jin juga boleh mengganggu manusia melalui al-‘Ain. Ummu Salamah radiallahu ‘anha menerangkan bahawa di satu ketika pernah seorang budak kerja wanita di rumahnya yang warna mukanya berbeza daripada kebiasaan. Melihat itu baginda bersabda:

“Jampikanlah untuk dia sebab dia terkena al-Nazrah”.[5]

Al-Nazrah maksudnya adalah sesuatu yang berasal daripada jin. Justeru maksudnya ia terkena Al-‘Ain lantaran pandangan jin yang menusuk dari mata lembing.[6]

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW menyuruh pesakit Al-‘Ain diubati dengan jampi-jampian. Jampi yang dimaksudkan ialah membaca dua surah terakhir dalam al-Qur’an. Abu Sa‘id al-Khudri RA menerangkan:

Adalah Rasulullah SAW berta‘awuz (berdoa meminta perlindungan Allah) daripada ‘ain Jin, kemudian ‘ain manusia. Setelah turunnya surah al-Mu‘awwizatani, baginda mengambil (mengamalkan) keduanya dan meninggalkan yang selain dari itu. [7]

Kesimpulan:

Demikian penjelasan tentang al-‘Ain. Tentang benar atau tidak al-‘Ain, memang sukar untuk diukur dengan daya nalar kerana ia adalah sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda: Al-‘Ain adalah benar – bertujuan untuk menyedarkan umatnya tentang kebenaran perkara ini dan bahayanya yang tinggi.

Melihat kepada senario semasa kehidupan masa kini, saya percaya penularan penyakit ‘ain amat mudah berlaku.  Cuba kita perhatikan, ibu bapa moden kini amat mudah memuat naik gambar anak-anak mereka yang masih kecil untuk tatapan umum. Maka akan banyaklah mata yang memandang dan tidak terkecuali ada mata yang memandang dengan penuh kekaguman dan bercampur dengan rasa iri hati.

Oleh itu hendaklah setiap orang berwaspada tentangnya kerana ia termasuk dalam bab perkara ghaib sepertimana gangguan syaitan, jin dan sihir yang semuanya sukar dikesan oleh mata kasar. Jika kita memandang sesuatu (terutama kepada anak kecil) dahulukan dengan memuji Allah dahulu kemudian barulah memuji seseorang. Jika memandang dengan penuh kekaguman iringilah dengan doa  “Ya Allah, berkatilah dia”

Hendaklah selalu membaca dua surah terakhir al-Qur’an (Al-Falaq Dan An-Nas) , iaitu surah yang dikenali sebagai al-Mu‘awwizatan sebagai pelindung daripada al-‘Ain.

Nota Kaki :

[1] Sahih: Sebahagian hadis daripada Abu Hurairah radiallahu ‘anhu, dikeluarkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, lihat Sahih al-Bukhari – no: 5740 (Kitab Tibb, Bab Al-‘Ain adalah benar).

[2] Lihat penjelasan Ibn al-Qayyim dalam Zaad al-Ma‘ad, jld 6, ms 244-247.

[3] Sahih: Hadis daripada Abu Hurairah radiallahu ‘anhu, dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Hamzah Ahmad Zain dalam Musnad Ahmad – no: 9631 (Musnad Abu Hurairah, hadathana Ibn Numair...............).

[4] Hasan: Hadis daripada ‘Amr bin Rabi‘ah radiallahu ‘anhu, dikeluarkan oleh Abu Ya’la, al-Hakim dan al-Thabarani, isnadnya dinilai baik (jayyid) oleh Husain Salim Asad dalam Musnad Abu Ya’la – no: 7195 (Musnad hadis ‘Amr bin Rabi‘ah, hadathana Abu Bakar bin Abi Syaibah.............). al-Suyuti menukilnya dalam al-Jamii’ al-Sagheir – no: 622 dan beliau mensahihkannya dan ini dipersetujui oleh Nasr al-Din al-Albani dalam Sahih al-Jamii’ al-Sagheir – no: 556.

[5] Sahih: Sebahagian hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, di atas dengan lafaz al-Bukhari, lihat Sahih al-Bukhari – no: 5739 (Kitab Tibb, Bab Ruqyah al-‘Ain).

[6] Al-Baghawi – Syarah al-Sunnah (tahqiq & takhrij Syu‘aib al-Arna’uth, Maktabah Islami, Beirut 1983), jld 12, ms 163.

[7] Sahih: Dikeluarkan oleh al-Tirmizi, al-Nasa’i (Sunan & Kabir), Ibn Majah, al-Baihaqi (al-Kubra & al-Iman) dan lain-lain, dinilai sahih oleh Nasr al-Din al-Albani dalam Sahih Sunan al-Nasa’i (Maktabah al-Ma‘arif, Riyadh 1998) – no: 5509 (Kitab Memohon perlindungan, Bab Perlindungan dari ‘ain jin).


Kredit kepada : http://www.hafizfirdaus.com/ebook/HadisMusykil/tajuk25.htm


Post a Comment