Sunday, 23 March 2014

CARA TUKANG SIHIR MENDATANGI JIN DAN SYAITAN (3)Sambungan...

Keempat : Menghina Al-Quran (dijadikan pelapik kaki)

Melalui kaedah keempat ini, tukang sihir melangkah lebih jauh dengan amalan syirik untuk meminta bantuan para jin dan syaitan bagi memenuhi hajat jahatnya. Melalui kaedah ini, tukang sihir melakukan ritual untuk memanggil dan memiliki sejumlah pemuka-pemuka jin syaitan yang berikrar dan berjanji untuk menjadi khadam kepada tukang sihir. Apa sahaja arahan si tukang sihir akan dipatuhi tanpa banyak syarat.

Tukang sihir yang mengamalkan kaedah ini ternyata telah melakukan kekafiran dan kesyirikan yang nyata terhadap Allah iaitu dengan menjadikan al-Quran sebagai pelapik kakinya, kemudian ia masuk ke tandas dan membaca jampi serapah syirik di dalamnya. Selepas itu si tukang sihir kemudiannya keluar daripada tandas dan terus masuk ke dalam bilik gelap dan menyuruh jin syaitan yang bersangatan taat kepadanya melaksanakan hajatnya.

Dalam hal ini...jelaslah bahawa perlakuan tukang sihir ini telah pun jatuh kufur kepada Allah dan dia adalah sekutu syaitan yang terkutuk.

 
JANGAN DIBUAT!!! Memijak Al-Quran sebelum masuk ke tandas

Kelima : Melalui Penulisan Ayat Al-Quran dengan Najis

Melalui cara kelima ini, tukang sihir terlaknat akan menulis salah satu daripada surah di dalam al-Quran dengan menggunakan darah benda-benda najis yang lain kemudian akan mengucapkan jampi mentera syirik sehinggalah menjelmalah jin syaitan yang dipanggilnya.  Jin-jin tersebut kemudiannya akan melaksanakan segala apa yang dikehendaki oleh tukang sihir.

Cara ini juga merupakan satu kekufuran yang nyata kerana sangat jelas menghina ayat-ayat suci al-Quran atau surah-surah dalam al-Quran yang mulia. Sangatlah rugi dan murah tukaran hidup si tukang sihir ini. 

Sekian. Jumpa lagi.


Rujukan:
Thibb Al-Idrisi Al-Ansari (Suatu Kaedah pengubatan & Rawatan Menurut Islam)
oleh Syeikh Muhammad Rajab Akmal bin Abdul Halim Al Idrisi.
 

Post a Comment