Friday, 13 December 2013

EMPAT ZIKIR AGUNGAssalamu’alaikum wwt.

Janganlah kita  lalai daripada berzikir (ingat) kepada Allah. Zikir itu ada dua kategori iaitu Zikir Hasanah dan Zikir Darajat. Zikir Hasanah contohnya berzikir Laa illaha ilaaah dengan tiada syarat dan tiada kaedahnya. Manakala zikir darajat pula iaitu zikir-zikir yang mempunyai kaedah pengamalan dan petua daripada ilmu tareqat yang diterima daripada guru.

Berzikir Selepas Solat

Bicara pada kali ini bukanlah untuk membahas tentang Zikir Hasanah mahupun Zikir Darajah tetapi saya ingin memetik sebuah hadis Nabi berkenaan dengan Empat Zikir Agung yang besar faedahnya kepada kita.
Maksud Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Samurah bin Jundab’

“Ucapan yang paling disukai Allah Taala ialah empat. Subhanallah, Alhamdulillah. Laaillahaillah dan AllahuAkbar. Tidak mengapa anda mulakan ucapan itu dengan
mana-mana satu darinya.”

Tujuannya:

Allah telah memilih empat jenis zikir yang amat luas hikmatnya dan amat kaya pengertiannya sebagai zikir-zikir utama yang mengatasi seluruh zikir-zikir yang lain.  Zikir yang empat itu merupakan  seolah-olah cogan kata lengkap yang diterapkan di dalamnya seluruh konsep tauhid yang menjadi tiang seri sistem hidup Islam yang murni.

Pertama : Subhanallah

Subhanallah bermaksud “Maha Suci Allah” atau “Allah itu Maha Suci”. Konsep Subhanallah ialah membersihkan zat Allah daripada segala rupa bentuk dan segala sifat yang tidak layak dengan-Nya sebagai khaliq (pencipta) yang wajib bersifat dengan segala kesempurnaan dan kemuliaan yang tiada tanding dan sekutu bagi-Nya baik di alam nyata mahupun di luar alam nyata.   Selaian itu, zikir Subhanallah adalah untuk membersihkan Allah dari segala anggapan yang salah ingatan dan sangkaan yang bukan-bukan, perasaan-perasaan kecewa dan kecil hati terhadap Allah. Kerana itu zikir Subhanallah merupakan ungkapan pembersih untuk menyapu segala fikiran dan segala ingatan yang kotor terhadap Allah Yang Maha Suci.

Kedua : Alhamdulillah

Alhamdulillah bermaksud “Segala Kepujian kembali kepada Allah”.  Konsep Alhamdulillah ialah memulangkan seluruh sanjungan, puji-pujian, syukur dan terima kasih hanya kepada Allah sahaja yang menjadi sumber seluruh kenikmatan, kebesaran, keadilan, kealiman, kepakaran dan sebagainya. Tiada satu pun makhluk pun yang layak menerima sanjungan dan terima kasih yang hakiki, sebab apa yang ada pada makhluk itu hanya merupakan pinjaman dan kurniaan daripada Allah belaka. Demikian juga, apa yang diberi oleh seseorang manusia kepada  manusia yang lain tidak lebih dari penyaluran nikmat dan rezeki dari Allah yang diberikan menerusinya. Jelaslah, ucapan Alhamdulillah adalah merupakan ungkapan penyedar, agar setiap manusia tidak terlalu terpesona dengan darjah-darjah kebesaran, kekayaan, kealiman dan sebagainya yang ada pada manusia, kerana kepesonaan itu akan menurunkan manusia ke darjah abdi-abdi yang hina kepada sesama makhluk.

Ketiga : Laaillahaillahah

Kalimah ucapan tauhid Laaillahaillah ini bermaksud “Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah”. Konsep Laaillahillah ialah menegakkan tauhid dalam seluruh bidang kehidupan manusia.  Tauhid dalam aqidah berupaya menolak segala kepercayaan berbilang Tuhan dan segala rupa kepercayaan syirik. Hanya Allah sahaja yang wajib disembah, bukan bertuhankan yang lain. Ucapan ini merupakan ungkapan dasar bagi setiap muslim untuk selamat dan mendapat keredhaan hidup di dunia dan di akhirat. Para rasul dan nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid yang agung ini kepada seluruh umat manusia. Hanya kepada Allah sahaja kita wajib menyembah dan berserah.

Keempat : Allahu Akbar

Ucapan AllahuAkbar bermaksud “Allah itu Maha Besar”.  Konsep AllahuAkbar adalah untuk membangunkan semangat dan kehormatan diri setiap mukmin supaya tidak terpesona dan tunduk hina kepada segala kebesaran, kemuliaan dan kekuatan yang lain daripada Allah. Ini kerana, hanya kebesarabn Allah sahaja merupakan satu-satunya kebesarabn hakiki yang mengatasi seluruh kebesaran yang wujud di dunia ini.  Apabila konsep Allah Yang Maha Besar itu telah diterima dan diimani dengan jujur, maka pasti pula diterima bahawa agama atau undang-undang yang diturunkan kepada manusia adalah satu-satunya agama atau panduan hidup yang paling besar, paling tinggi dan paling baik dari seluruh agama atau panduan hidup ciptaan manusia.  Ucapan AllahuAkbar dijadikan ucapan yang diulang-ulang dalam setiap gerak pindah sembahyang, dalam azan, dan seterusnya dikumandangkan beramai-ramai di dalam upacara-upacara dua hari raya Islam agar konsep AllauAkbar itu benar-benar menjadi darah daging dan penggerak umat Islam ke arah kemuliaan dan kemajuan yang diredhai Allah.


Kesimpulan:

Apabila lidah kita sentiasa berzikir dengan zikir Subahnallah, Alhamdulillah, Laaillahaillah dan AllahuAkbar maka sertakan dan mesrakan sekali fikiran dan perasaan kita bersama-sama pengertian dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalam zikir-zikir yang agung itu agar fikiran kita benar-benar dapat menghayati faedah-faedah ruhaniah yang tersembunyi.  Zikir tanpa penyertaan akal dan perasaan (hati) hanya merupakan kumat-kamit dan laungan-laungan yang tidak bererti.

Ayuh, janganlah kita melupakan zikir kepada Allah. Amalkan 4 zikir agung ini pada setiap waktu dan setiap tempat serentah melalui lidah, anggota dan hati...

Rujukan:
Pedoman  Hidup dari Hadith-hadith Rasulullah S.A.W. Dikumpul oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimi dan Al-Imam An-Nawawi. Di ulas oleh Hj. Yusoff Zaky Hj. Yacob. (1989)
Post a Comment